อนุทิน 157379 - Rungnapa Sarapan


       การเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอายุของข้าพเจ้า
ทุกๆคนเกิดมาล้วนต้องมีบั้นปลายชีวิต แต่อยู่ที่ว่าบั้นปลายชีวิตนั้นจะสุขสบายดีหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่ที่เราจะกำหนดมันให้เป็นไป 
ส่วนการเตรียมตัวของข้าพเจ้านั้นมีดังนี้
1.การเตรียมตัวด้านจิตใจ
ก่อนวัยเกษียณเราอาจจะมีความกังวลใจว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุข เราก็อาจจะต้องพึ่งธรรมะเข้ามายึดเหนี่ยวจิตใจ ธรรมะสามารถช่วยให้จิตใจเราสงบได้
2.ด้านร่างกายสุขภาพ
ในช่วงวัยรุ่นถึงวัยก่อนเกษียณเราควรมีการออกกำลังกายเพื่อให้ให้มีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา โรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะมีน้อยลงเพราะร่างกายเราแข็งแรง
3.การเงิน
เราควรมีการทำประกันชีวิตเอาไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณหรือมีการซื้อกองทุนรวมต่างๆเพื่อในบั้นปลายชีวิต และต้องมีการประเมินรายได้ของตัวเองว่าควรเก็บควรมีไว้ใช้ในยามเกษียณเท่าไหร่
4.ที่อยู่อาศัย
เรื่องที่อยู่อาศัย เป็นสิ่งที่สำคัญต่อเราทุกคน การเตรียมที่อยู่อาศัยควรจัดให้พร้อมก่อนถึงวันเกษียณอายุ หากจัดการตอนเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วอาจมีปัญหาบางอย่างซึ่งแก้ไม่ทันการณ์

เขียน 26 Mar 2018 @ 23:07 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความสุข#คนแก่#วัยเกษียณความเห็น (0)