อนุทิน 157376 - พงศธร เฮงสุวรรณ์

สิทธิประโยชน์จากรัฐบาล องค์กรหรือหน่วยงานสำหรับผู้สูงอายุ

     ในปี 2573 คาดว่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของคนทั้งประเทศและเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว

     และ ในปี 2583 คาดว่าประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 32% ของคนทั้งประเทศ 

ซึ่ง มีทั้งผู้สูงอายุที่พึงพิงตนเองได้ และพึงพิงตนเองไม่ได้ และคิดว่าสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุดคือ คุณภาพชีวิตที่ดีและจะต้องประกอบไปด้วย 1.สุขภาพ   2.การมีส่วนรวม   3.ความมั่นคง

     และสิ่งที่รัฐบาลจะให้สิทธิแก่ผู้สูงอายุ ในทางให้แบบยั่งยืนนั้น หากมองโดยรวมแล้ว ก็คือ

  • จะต้องดูแลตนเองได้
  • ครอบครัวดูแลได้
  • ชุมชนช่วยกันดูแล
  • ดูแลในสถาบัน
  • การดูแลระดับชาติ

ซึ่งในส่วนใหญ่แล้ว มีผู้สูงอายุ 61.8% ไม่รู้ว่ามีการจัดบริการตามสิทธิ พ.ร.บ. และ 38.2% รู้ว่ามีการจัดบริการ แต่ไปใช้สิทธิเพียง 12.9%

 อ่านต่อได้ที่นี่นะครับ http://www.gotoknow.org/posts/...


เขียน 26 Mar 2018 @ 21:51 ()

คำสำคัญ (Tags) #สิทธิประโยชน์ผู้สูงอายุจากรัฐบาลความเห็น (0)