อนุทิน 157375 - ยุวธิดา รอดจันทร์ทอง

การวางแผนหลังวัยเกษียณของข้าพเจ้า

          วัยเกษียณนั้นเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องเจอและหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราควรมีการวางแผนการใช้ชีวิตในวัยเกษียณไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่ว่าจะเป็นวางแผนเรื่องการเงินเพื่อให้พอใช้ให้ถึงวันสุดท้ายของชีวตและเพื่อในวัยเกษียณนั้นเราจะได้ใช้ชีวิตแบบไม่ลำบาก ไม่เป็นภาระของลูกๆหลานๆและมีความสุขในชีวิตเกษียณ เป็นต้น การวางแผนมีดังนี้ เช่น

1.วางแผนการทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ คือเราจะได้ทั้งการคุ้มครองอุบัติเหตุไปด้วย และสามารถออมเงินไว้ใช้ในอนาคตด้วย

2.การทำประกันสุขภาพเพื่อรักษายามป่วยไข้

3.ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

4.ไม่ตามใจตนเองในการซื้อของฟุ่มเฟือย

4.ดูแลสุขภาพออกกำลังกาย เพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงไปจนถึงวัยเกษียณ

5.ทานอาหารที่มีประโยชน์ 

6.มีบ้านเป็นของตัวเอง

7.เมื่อเจอเรื่องไม่สบายใจให้มองโลกในแง่ดีไว้ก่อน จะไม่เครียด

         อย่างไรก็ตามการเตียมตัวและวางแผนในวัยเกษียณ เราควรทำให้สำเร็จก่อนเกษียณอายุ เพราะมันต้องใช้เวลานานและต้องทำอย่างต่อเนื่อง หากมีความพร้อมมากเท่าไร เราก็จะมีความสุขมากเท่านั้นในบั้นปลายชีวิต

เขียน 26 Mar 2018 @ 21:23 () แก้ไข 26 Mar 2018 @ 21:26, ()

คำสำคัญ (Tags) #วางแผนในวัยเกษียณ#ออมเพื่อเกษียณความเห็น (1)

เตรียมวางแผนเอาไว้บ้างแล้วครับ…ค่อยๆ ก้าวไปน่ะขอรับ