อนุทิน 157374 - ฉัตรฑริกา บุญมณีพันธ์


ฉันเชื่อว่าทุกคนต้องการที่จะมีความสุข ไม่มีปัญหาด้านการเงิน เมื่อถึงวัยที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่หรือเข้าวัยเกษียณอายุ แต่หลายๆคนก็ไม่ได้มีการเตรียมตัวในวัยนี้ เช่น เมื่อได้เงินเกษียณมาแบ่งเป็นสัดส่วนที่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟื่อย  ดังนั้นวิธีเตรียมตัวดังนี้

1. เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทำงานต้องทำการเก็บเงินออม โดยจะแยกเป็นสัดส่วนได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าสิ่งของที่เราอยากจะได้และไปเที่ยว เงินที่จะนำไปลงทุนในอนาคต และเงินเก็บที่ใช้ตอนวัยเกษียณ เป็นต้น

2. ไม่ใช้จ่ายเกินตัวเมื่อยังมีแรงที่จะทำงานควรเก็บหอมรอมริบให้ได้มากที่สุด เพราะอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอน

3. มีการลงทุนเพิ่มเมื่อคิดว่าพร้อมรับกับความเสี่ยงในการลงทุนประเภทนั้นๆได้และไม่ลงทุนอย่างเกินตัว เช่น ในกองทุนต่างๆ สลากออมสิน หุ้น เป็นต้น

4. สิ่งที่ทุกคน ทุกวัยที่ต้องทำคือการออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเหมาะสมกับวัยนั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายแย่ เติบโตสมวัยรวมไปถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ โดยไม่ต้องพึ่งแพทย์

5. ควรที่จะหาสังคมในวัยที่เด็กกว่าเพื่อตอนที่เรามีอายุมากขึ้นจะได้ไม่ต้องพูดคุยเรื่องเก่าๆ ซึ่งบ้างเรื่องอาจจะกระทบจิตใจของเราเอง เมื่อมีเพื่อนต่างวัยก็จะได้เห็นมุมมองที่ต่างกันอีกด้วย

ดังนั้น เมื่อทุกคนไม่อยากมีความทุกข์ ในช่วงที่ควรจะมีความสุข ก็ควรที่จะวางแผน เตรียมพร้อม ยอมรับและรับมือกับวัยที่เปลี่ยนไป

เขียน 26 Mar 2018 @ 21:17 ()

คำสำคัญ (Tags) #วัยเกษียณความเห็น (0)