อนุทิน 157370 - ต้นโมกข์

ถ้าเป็นเด็ก ม.4 พูดจริงๆ ก็แสดงว่าเขาเกิดการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม หากเราจะปรับ ก็ไปปรับสิ่งแวดล้อมนั้นเถิด!

เขียน 26 Mar 2018 @ 18:38 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เด็กคนนี้ถ้าพูดออกมาจากใจที่พบกับปัญหาในสังคมปัจจุบัน..ผู้ใหญาในบ้านเมืองนี้ต้องคิดใหม่..ให้เกิดความเสมอภาคด้านการศึกษาอย่างทุกเทียมจริงๆ

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วครับ ความเหลื้อมล้ำของการศึกษาไทย