อนุทิน 157364 - prayat duangmala

ตื่นเช้าวันจันทร์..โรงเรียนรอการส่งมอบกิจกรรมอื่นในการเรียนการสอน.ประชุมชี้แจงและการอบรม..และวิเคราะห์ผลการสอบโอเน็ตของนักเรียน ปีการศึกษานี้อย่างมีนัยสำคัญ..อยากได้ฟังและการสรุปผลการเรียนของโรงเรียน ผอ.ชยันต์  เพชรศรีจันทร์ ผลการสอบมีนัยอย่างไรบ้าง

เขียน 26 Mar 2018 @ 08:03 ()


ความเห็น (2)

อยากทราบเหมือนกันครับครู

มีแน่นอน..เพราะว่า..ต้องถอดบทเรียนออกมา ตราบใดที่ยังไม่ยุบ สทศ.(ต้นสังกัดโอเน็ต) เพื่อหาแนวทางพัฒนาครูและเด็กรุ่นต่อไป ปีนี้..ทำงานกันหนัก..ผลออกมาจะได้ยอมรับได้ ที่สุดแล้ว เด็กที่เราคิดว่าแย่ๆ ก็ทำคะแนนได้ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ ถึง ๓ สาระ มีภาษาอังกฤษเท่านั้น ที่ต่ำกว่า แต่ก็ต่ำกว่าเพียง 0.78 เท่านั้น