อนุทิน 157356 - เห้ย เห้ยเห้ย

Reverse mortgage: สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทางเลือกวัยเกษียณ

Reverse mortgage คือ การจำนองแบบย้อนกลับ คือเมื่อเรานำบ้านของเราไปจำนองไว้กับธนาคาร  แทนที่เราจะเป็นผู้จ่ายเงินให้ธนาคารทุกเดือนนั้น กลับเป็นว่าธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินให้เราทุกเดือนเสมือนธนาคารเป็นผู้มาซื้อบ้านของเรา และเราจะได้กระแสเงินสดเพื่อนำมาใช้จ่ายแต่ละงวดตามที่ทำสัญญากับธนาคาร เมื่อถึงระยะเวลาที่ครบกำหนดไว้บ้านหลังนั้นก็จะตกเป็นของธนาคาร ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเงื่อนไขและการคำนวณ Reverse mortgage ซึ่งจะมีดังนี้

1.เงื่อนไขในด้านของอายุ โดยจะกำหนดอายุในขั้นต่ำของผู้กู้รวมถึงคู่สมรส ซึ่งในประเทศของสหรัฐฯ ได้กำหนดไว้ที่อายุ 62 ปี ประเทศแคนาดา 55 ปี และประเทศของเกาหลีใต้ 60 ปี เป็นต้น

2.เงื่อนไขของบ้านที่นำมาจำนอง ต้องปลอดภาระ หมายความว่า ต้องเป็นบ้านที่ผ่อนหมดเรียบร้อยแล้วและไม่ติดจำนองที่อื่นๆ ไว้ ซึ่งบ้านในที่นี้ครอบคลุมทั้งบ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ คอนโดมิเนียม

3.เงื่อนไขการครอบครองบ้าน บ้านที่นำมาจำนองต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านหลัก ไม่ได้เป็นบ้านพักตากอากาศ หรือบ้านที่ซื้อไว้เพื่อลงทุน โดยในบางประเทศอาจมีการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำที่ผู้กู้ต้องอาศัยอยู่ในบ้านนั้น เช่น เกาหลีใต้กำหนดไว้ที่อย่างน้อย 6 เดือนต่อปี เป็นต้น

4.เงื่อนไขด้านค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้าน ผู้กู้ยังคงต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าภาษีที่อยู่อาศัย (หากมี) ค่าประกันภัย ค่าส่วนกลางสำหรับอาคารชุดหรือหมู่บ้าน รวมไปถึงค่าบำรุงรักษาที่อยู่อาศัยอื่นๆ

5.เงื่อนไขด้านกรรมสิทธิ์บ้าน เมื่อนำบ้านไปจำนองแล้ว ผู้กู้ยังเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์บ้านและยังสามารถอยู่อาศัยในบ้านได้จนกว่าจะเสียชีวิต หลังจากนั้นบ้านจึงจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารผู้ปล่อยกู้


เขียน 25 Mar 2018 @ 21:49 ()

คำสำคัญ (Tags) #Reverse mortgageความเห็น (0)