อนุทิน 157340 - PANITA SAWANGPHITHAK

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  การดำรงชีวิตของพืชของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภูสังกัดกองการศึกษา  เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  ปีการศึกษา 2560

20180323211921.pdf

20180323211939.docx

20180323212026.docx

20180323212048.docx

เขียน 23 Mar 2018 @ 21:21 () แก้ไข 23 Mar 2018 @ 21:22, ()

คำสำคัญ (Tags) #ผลงานทางวิชาการ#พัฒนาผลสัมฤทธิ์#ศููนย์การเรียนรู้ความเห็น (0)