อนุทิน 157334 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๘๓ |

"..."

ความเสียสละเป็นการละทิ้งกิเลส ตัณหา
ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น

เชียงใหม่ (ยามใกล้สองยาม)
๒๒ มี.ค.๖๑

เขียน 22 Mar 2018 @ 23:19 ()


ความเห็น (0)