อนุทิน 157333 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๘๒ |

"..."

ภาวะผู้นำไม่ได้เกิดจากที่เราพยายามอยากจะเป็น
แต่ควรเกิดจากสิ่งที่เราเป็น

เชียงใหม่ (ยามใกล้สองยาม)
๒๒ มี.ค.๖๑

เขียน 22 Mar 2018 @ 23:17 ()


ความเห็น (0)