อนุทิน 157330 - ต้นโมกข์

2. จัดหาทักษะที่พวกเขาต้องการ และใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด ตอนที่ 3

วัยรุ่นทุกคนจะมีพรสวรรค์ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง จริงๆแล้วในหลายๆกรณีพวกเขาดีกว่าคุณในหลายเรื่อง การใช้เวลาสักหน่อยเพื่อเข้าถึงวัยรุ่นของคุณแม้เพียงเล็กน้อย และค้นหาให้ได้ว่าพวกเขามีพรสรรค์ในเรื่องใดย่อมนำความปิติมาสู่ชั้นเรียนภาษาของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณควรกระทำเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง

สิ่งที่อาจผิดได้โดยง่าย

-การค้นหาว่าวัยรุ่นเป็นนักร้องที่ดีเยี่ยมเป็นเรื่องหนึ่ง แต่การให้นักเรียนออกมาหน้าห้องและร้องเพลงภาษาอังกฤษเป็นอีกเรื่องหนึ่ง วัยรุ่นบางคนชอบทำตัวเด่น และมีวัยรุ่นอีกบางคนไม่ชอบการแสดงออกแบบเด่นๆนั้น จงอย่าเพิ่มความกดดันให้วัยรุ่นแสดงออก หากเขาไม่ต้องการ

-จงอย่าทึกทักไปว่าคนบางคนสามารถทำเรื่องหนึ่งได้ดีจะสามารถทำให้กิจกรรมนั้นจบลงได้ ทางที่พอไปได้ก็คือคุณวางแผนและกิจกรรมตามพรสวรรค์ที่พวกเขามีอยู่ก็พอ

วิธีการที่ถูกต้อง

 -พยายามพัฒนากิจกรรมในชั้นเรียนที่ทำให้ทักษะย่อยๆที่แตกต่างกันนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เช่นการทำโพสเตอร์ ซึ่งต้องใช้เด็กที่มีหัวทางศิลปะมากกว่าเด็กคนอื่นๆ

-จงใช้เทคโนโลยีด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ค้นหาเด็กที่มีความฉลาดทางด้านเทคโนโลยี และให้พวกเขาทำหน้าที่เป็นคู่มือการใช้ เมื่อต้องทำงานประเภทการใช้โปรแกรม Powerpoint เพื่อการนำเสนอ แต่คนอื่นๆก็แสดงบทบาทที่แตกต่างกัน

จาก Adam Simpson. 3 techniques for increasing teenage student motivation in the language classroom

…………………………

เขียน 22 Mar 2018 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)