อนุทิน 157325 - prayat duangmala

วันนี้เรียบร้อยลงตัวกับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ(ดอกบัวบานให้นักเรียน..ได้รับเกียรติความไว้วางใจของกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนด้วยดี..เริ่มพิธีแนะนำขั้นตอนกิจกรรมให้กับผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา.นักเรียนได้ทราบ และเข้าสู่พิธีการเรียบง่าย ด้วยให้ตัวแทนประธานกรรมการสถานศึกษาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย.. รำบ่ายศรีสู่ขวัญด้วยชุดที่น่ารักของนักเรียนและได้รับเกียรติจากผู้ปกครองสนับสนุนรางวัลให้นักเรียนที่รำ..ด้วยความประทับใจ..บ่ายศรี...ผู้อำนวยการมอบวัฒิบัตรให้นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียน และให้ผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนกองทุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี อันดับที่ ๑-๓ ในแต่ระชั้น รางวัลที่ ๑  ๕๐๐ บาท  ๓๐๐ บาท และ ๒๐๐ บาท ใช้งบไปทั้งหมด ๘๖๐๐ บาท และมอบสมุดบัญชีเงินฝากของนักเรียนที่ออมไว้คืนให้กับนักเรียน นักเรียนที่ออมได้มากที่สุด ๑๒๖๐๐ บาท เป็นการฝึกการออม น้อยที่สุด ๖๕๐ บาท ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ ๖ ในโรงเรียน เริ่มต้นใหม่ ก็ปีการศึกษาหน้า ..จบลงด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียนกรรมการสถานศึกษาทุกคนอิ่มกับบ้านด้วยความยินดี

เขียน 22 Mar 2018 @ 14:59 ()


ความเห็น (1)

-พรุ่งนี้ผมจะไปร่วมกิจรรมปัจฉิมนิเทศของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม เป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรด้วย จึงถือโอกาสมอบวุฒิบัตรการเป็นสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรให้กับเด็กๆ ด้วย…วันก่อนเด็กๆ บอกผมว่า”พี่เกษตรต้องมาร่วมงานปัจฉิมหนูด้วยนะคะ..”แค่นี้ก็อิ่มใจแล้วล่ะครับ..