อนุทิน 157309 - นายพิชาชาญ สกุลสอน

เมื่อถึงวันนี้ วันที่ฉันประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ในการทำหน้าที่ครูของแผ่นดิน......

จากเนื้อความในบทเพลงพระคุณที่สาม บางช่วงได้กล่าวไว้อย่างชัดเจน ความว่า

“พระคุณที่สาม งดงามแจ่มใสแต่ว่า ใครหนอใคร เปรียบเปรย ครูไว้ว่าเป็นเรือจ้างพลาดจาก ความจริง ยิ่งคิด ยิ่งเห็น ว่าผิดทาง มีใคร ไหนบ้าง แนะนำแนวทาง อย่างครู ”

สำหรับตั้มมองว่าอาชีพครูและงานของครูมิได้จำกัดอยู่เพียงการสอนหนังสือและการสอบไล่เพื่อส่งเด็กขึ้นชั้นสูงขึ้นไปจนกว่าจะจบการศึกษาเท่านั้นแต่ครูมีหน้าที่ส่งเสริมให้เด็กเติบโต เจริญขึ้นไปเต็มความสามารถที่เขามี โดยวิธีการสอน ฝึกฝน อบรมบ่มนิสัย เพื่อให้ศิษย์มีความรู้ความคิด ความสามารถและความดีงาม งานของครูมีพื้นฐานหยั่งลึกลงสู่ความรัก ความเมตตาและความตั้งใจจริง ครูกับศิษย์จึงมีความผูกพันกันทางจิตใจ ด้วยความเข้าใจกันและกันเสมอ“ครูมิใช่เรือจ้างที่จะวางพายได้ง่าย ๆ แต่ครูคือแบบอย่างทางกายและจิตที่จะเป็นแบบพิมพ์ให้เนื้องานขึ้นรูปต่อได้อย่างสวยสดงดงาม”ยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชากรที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้หากนับเนื่องการทำหน้าที่ครูก็คงเป็นลูกศิษย์รุ่นที่ 11 ของชีวิตที่มีโอกาสได้อบรมสั่งสอนและร่วมงานปัจฉิมนิเทศเฉกเช่นนี้ก้าวต่อไปนะคะ ก้าวด้วยความมั่นคง มั่นใจและแข็งแรง สร้างสรรค์ชีวิตของพวกเธอหลังจากนี้ให้งดงามทุกคนนะคะ ครูจะคอยเฝ้ามองอยู่ตรงนี้และจะร่วมยินดีกับความสำเร็จของลูก ๆ ทุกคนที่ครูหวังใจไว้ว่าจะมีโอกาสได้สดับนามของพวกเธอที่จะเด่นดี มีเกียรติในสังคมไทยต่อไป..... ด้วยใจที่จะเปี่ยมยินดีความเห็น (0)