อนุทิน 15730 - วิมล นาวารัตน์

วันนี้ วันเสาร์ที่ 19  กรฏาคม 2551  ได้มาเรียนคอมพิวเตอร์กับ ดร.ประกอบ ใจมั่น  เกี่ยวกับเพิ่มบล็อก แก้ไขบล็อก  การเขียนอนุทิน 

    ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ดังกล่าวพอประมาณ สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้

    บรรยาการในวันนี้เพื่อนๆ  มีมีสนใจดีมาก  สนุกสนานในการเรียนเป็นอย่างดี

   สิ่งที่ได้รับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

เขียน 19 Jul 2008 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)