อนุทิน 157295 - Treechat Teomsaithong

Bitcoin คืออะไร

     คือ เป็นหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากคอมพิวเตอร์โดย Mr. Satoshi Nakamoto ที่เรียกกันว่าเงินดิจิตอล หรือ เงินเสมือนจริง ซึ่ง Bitcoin เริ่มมีการนำเอามาใช้ในปี 2552 โดยคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้ในการชำระ โอนและแลกเปลี่ยนกันในเครือข่ายออนไลน์ เช่น การซื้อของออนไลน์ เติมเกมส์ออนไลน์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น " เงินดิจิตอล " ไม่ถือเป็นเงินที่ใช้ชำระหนี้ทางกฎหมายได้ ไม่มีมูลค่าที่แท้จริง มีแต่มูลค่าเงินที่เกิดจากความต้องการของกลุ่มผู้ซื้อขายเท่านั้น

สกลุเงินดิจิตอล ที่มีมากกว่า 700 ชนิด ยกตัวอย่าง 5 อันดับที่น่าสนใจดังนี้

1. BTC (Bitcoin) เป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด

2. ETH (Ethereum) มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรองเป็นอันดับสอง

3. XRP (Ripple) เป็นสกุลเงินดิจิตอลจาก Google มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรองเป็นอันดับสาม

4. LTC (Litecoin) สกุลเงินนี้มีจุดเด่นที่สามารถใช้ในการทำเหมืองแร่ได้ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

5. ETC (Ethereum Classic) เป็นสกุลเงินที่แยกออกมาจาก Ethereum เพื่อสร้างระบบความปลอดภัยที่เหนือกว่า

     ทั้งนี้ทั้งนั้นสกุลเงินดิจิตอลก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ซึ่งเป็นสกุลเงินที่รัฐบาลยังไม่รองรับให้สกุลเงินนี้ถูกกฎหมาย เนื่องจากอาจจะทำให้สกุลเงินธรรมดามีค่าลดลงได้ ส่วนของข้อดีก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนจะสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้คนจะนิยมกันมากขึ้นและจะมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งจนได้รับการยอมรับจากรัฐบาล

เขียน 19 Mar 2018 @ 19:28 ()


ความเห็น (0)