อนุทิน 157280 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๗๖ |

"โรงเรียนวัดดอนชื่น"

พรุ่งนี้เตรียมตัวลงโรงเรียนวัดดอนชื่น ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เพื่อดำเนินการกิจกรรมที่ ๑ ค้นหาความต้องการของโรงเรียน
ที่มหาวิทยาลัยสามารถจะช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้ความรู้ได้
อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและท้องถิ่น

เป็นหัวหน้าโครงการจำเป็น .. มีอุปสรรคติดขัดบ้างเป็นระยะ
แต่เชื่อมั่นทีมงานนี้มีคุณภาพตัวจริง
เป็นแก่นเดียวกับทีมงานครูเป็นเลิศที่เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน

การมีชีวิตที่คุณค่า คือ การทำประโยชน์สุขให้กับผู้อื่นบ้าง

เขียน 18 Mar 2018 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)