อนุทิน 157234 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

กากอุตสาหกรรม ยังดีกว่ากากมนุษย์ อย่างน้อยที่สุดก็ยังขายได

ช่องทางทำเงินของคำว่าขยะ ของเสีย และของที่ไม่ใฃ้แล้ว

......เปลี่ยนสิ่งเหล่านีัให้เป็นเงิน

CR.กรมโรงงานอุตสหกรรม  

กิตตินันต์  พิศสุวรรณ

นักวิชาการอิสระ

20180313160835.pdf

เขียน 13 Mar 2018 @ 16:12 ()

คำสำคัญ (Tags) #วัสดุเหลือใช้#กากโรงงานอุตสหกรรมความเห็น (0)