อนุทิน 157230 - Chanyanuch Buddeepan

การเปลี่ยนแปลงของการเงินการธนาคารเนื่องจากเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ทั่วโลก ธุรกิจการเงินรูปแบบใหม่ ความต้องการบริการด้าน  FinTech หรือ Start Upโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจธนาคารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้ทั้งธนาคารขนาดใหญ่และผู้เล่นรายใหม่ที่มีศักยภาพหันมาจับมือเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น  ในโลกธุรกิจธนาคารที่มีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ธนาคารต้องหาทางพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ต้องเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีร่วมมือกับฟินเทคและสตาร์ทอัพในการผลักดันธุรกิจ พร้อมรับมือสู่โลกดิจิตอล

ในปัจจุบันอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในการใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทางการเงินบ้างแล้ว ในรูปแบบต่างๆ เช่นเครื่องถอนเงินโดยอัตโนมัติ หรือ ATM เพื่ออำนวยความสะดวกในการฝาก ถอนเงิน และได้นำคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์และออฟไลน์เข้ามาช่วยในการทำงานประจำวันของธนาคาร เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ผู้ที่ใช้บริการพึงพอใจ เพราะนอกจากจะสะดวก และประหยัดเวลา

เขียน 13 Mar 2018 @ 00:36 ()


ความเห็น (0)