อนุทิน 157220 - Treechat Teomsaithong

ภัยจากสื่อออนไลน์

     ในปัจจุบันนี้ " สื่อออนไลน์ " มีอิทธิพลต่อมนุษย์มากในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะมองไปทางไหนทุกคนก็ล้วนแต่ก้มดูแต่หน้าจอโทรศัพท์ตลอดเวลาทั้งในยามรับประทานอาหาร ทำงาน ก่อนนอน ประกอบไปด้วย Facebook , Twitter , lnstagram รวมไปถึง Social Media อื่นๆ ซึ่งแฝงไปด้วยทั้งประโยชน์และโทษ

     คนไทยป่วยด้วยโรคดวงตากว่า 80% เนื่องจากจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ ติดสมาร์ทโฟนมากจนเกินไป เกิดจาก UV แสงสีฟ้าที่ทำให้จอประสาทตาเสื่อม เสี่ยงต่อการทำให้ตาบอด ทั้งนี้สื่อออนไลน์ไม่ได้มีผลกระทบต่อด้านสุขภาพของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว อย่างส่งผลต่อสังคมและพฤติกรรมของผู้ใช้อีกด้วย เช่น อาจจะถูกล่อลวงไปทำมิดีมิร้าย และเกิดพฤติกรรมเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ดี การแต่งตัวไม่เหมาะสม ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น

     ภัยจากสื่อออนไลน์ เกิดขึ้นได้ทั้งด้านสุขภาพของตัวเรา ด้านสังคม ด้านพฤติกรรม ถ้าเราใช้อย่างไม่มีสติหลงระเริงไปกับโลก Social ก็จะทำให้เกิดปัญหาหรือภัยคุกคามต่างๆที่มาในรูปแบบของสื่อออนไลน์ได้ ฉะนั้นเราควรที่จะใช้ Social Media ให้เกิดประโยชน์ทางด้านบวกดีกว่าด้านลบและใช้อย่างมีสติ

เขียน 12 Mar 2018 @ 17:14 ()


ความเห็น (0)