อนุทิน 157216 - Rungnapa Sarapan

ภัยจากสื่อออนไลน์

           สื่อออนไลน์ ก็คือสังคมในโลกออนไลน์อย่างหนึ่งที่มีการติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ หรือการรับรู้ข่าวสารจากทีวีล้วนเป็นสื่อรูปแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราซึ่งบางคนก็มีการเข้าถึงอย่างมากจนบางครั้งทำให้คนบางคนเสพติดการติดต่อสื่อสารการในโลกออนไลน์และแน่นอนสื่อออนไลน์มีทั้งดีและไม่ดีอย่างเช่นภัยที่มาจากโลกออนไลน์ บางคนเอาแต่จ้องโทรศัพท์มือถือมากๆทำให้สายตาสั้นลงระบบ UV แสงสีฟ้าทำจอประสาทตาเสื่อมและอาจทำให้ตาบอดได้ไปต่อมาอาจจะเป็นการเสพข่าวที่ผิด ทำให้เราเข้าใจผิดในเรื่องราวต่างๆที่สื่อนำมาเสนอที่ไม่ใช่เรื่องจริงและอาจจะมีเนื้อหารุนแรงหรือเรื่องราวทางเพศที่ไม่ดีและผู้เสพสื่อบางคนอาจเข้าใจผิดแล้วทำตามในทางที่ผิดทำให้เกิดเป็นไทยในสังคมไทยอีกด้วยเพราะฉะนั้นภัยจากสื่อออนไลน์ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเราเสพสื่อออนไลน์เราต้องมีการพิจารณาไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนในเนื้อหาที่สื่อนำเสนอ

เขียน 12 Mar 2018 @ 14:12 () แก้ไข 12 Mar 2018 @ 14:13, ()

คำสำคัญ (Tags) #สังคม#ภัยอันตราย#สื่อออนไลน์ความเห็น (0)