อนุทิน 157215 - Sarawut koedchantuek

                                                                    

                                                           เศรษฐกิจดิจิทัล (Didital Economy)


           คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ผลงาน ใช้เวลาให้น้อยลงและสร้างมูลค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการแข่งขันกับประเทศต่างๆ

          การติดต่อสื่อสารที่กว้างขึ้นสามารถทำงานร่วมกันได้จากทุกๆที่ในโลก กระบวนการทางธุรกิจจะมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตลาดในสถานที่จริงจะถูกแทนที่ด้วยตลาดบนอินเตอร์เน็ตและองค์กรจำนวนมากกำลังพยายามเปลี่ยนสถานะตัวเองให้เป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ ที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นคุณสมบัติและความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล

          ดังนั้น เศรษฐกิจดิจิทัล (Didital Economy) อำนวยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคต่าง ๆ มีมูลค่าสูงยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนความแข็งแกร่งในการกำหนดกลยุทธ์การตลาดอันเนื่องมาจาก การมีข่าวสารข้อมูลที่กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เขียน 12 Mar 2018 @ 14:04 () แก้ไข 12 Mar 2018 @ 14:09, ()

คำสำคัญ (Tags) #เศรษฐกิจดิจิทัล (Didital Economy)ความเห็น (0)