อนุทิน 157205 - Kulthida Saito

เปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน!  

      ปัจจุบันประเทศไทยของเราเดินหน้ามาถึงนโยบายยุค 4.0 แล้ว แต่น้อยคนมากที่จะรู้ความหมายของนโบายนี้จริงๆ มันคือโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล แตกต่างที่แต่ละรัฐบาลจะให้ความสนใจและส่งเสริมเศรษฐกิจไปในด้านไหนบ้าง เช่น Thailand 1.0 เป็นยุคที่เน้นการลงทุนทางด้านเกษตรกรรม เลี้ยงหมู ไก่ พืชสวน Thailand 2.0 เป็นยุคที่มุ่งอุตสาหรรมเบาหันมาใช้แรงงานแทน เช่นผลิต กระเป๋า รองเท้า Thailand 3.0 ยุคอุตาหกรรมหนักและส่งออก ต่างประเทศเข้ามาลงทุนมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

      จนมาถึงปัจจุบันที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยThailand 4.0 เน้นนวัตกรรม ลงมือทำน้อยๆแต่ได้ผลตอบแทนมาก โดยเอาความคิดสร้างสรรค์มาเป็นแรงผลักดัน และไทยแลนด์4.0 นี้จะต่อยอดกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มอาหาร เกษตร จะเน้นสร้างเส้นทางธุกิจใหม่ๆ(New startups) เป็นการสร้างธุรกิจของตนที่มีความสนใจและอยากให้เป็นธุรกิจที่เติบโตในอนาคต และกลุ่มเทคโนโลยีก็จะพัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้น ใช้เครื่อมือใหม่ๆ (New S-Curve) 

      ทั้งนี้รัฐบาลก็ทำเพื่อวางรากฐานในการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน จากที่มีสินค้าอยู่แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเช่นการทำให้ทันสมัย สามารถส่งออกได้ สินค้ามีคุณภาพ และใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และเมื่อใช้เทคโนโลยีมาก สิ่งที่เราควรรับมือคือถ้าในอนาคตการใช้แรงงานจากเทคโนโลยีมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดการว่างงานมากในอนาคต แล้วเราจะทำอย่างไรกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น แต่เทคโนโลยีก็ไม่สามารถเข้าถึงธุรกิจบางประเภทได้เช่น ธุรกิจบริการ ท่องเที่ยวหรือโรงแรม ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน ความเอาใจใส่ ดังนั้นเราควรที่จะเตรียมรับมือให้ได้กับทุกสถานการณ์

เขียน 11 Mar 2018 @ 15:39 () แก้ไข 11 Mar 2018 @ 15:49, ()


ความเห็น (0)