อนุทิน 157201 - Areeya Taweekij

ดิฉันเป็นนักศึกษาสาขาการเงิน ที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่นั้นส่งผลกระทบต่อตัวของดิฉันเองและการทำธุรกรรมทางการเงินในอนาคตที่จะเปลี่ยนไป ทำให้ทุกคนต้องเตรียมตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ

          ถ้ามองในแง่ ของตัวดิฉันเองนะค่ะ คิดว่า..การเงินทุกประเทศมีบทบาทต่อประเทศแต่ละประเทศมาก เพราะแสดงออกถึงการบริโภคจับจ่ายใช้สอยที่ดีของคนในประเทศ และส่งผลต่อความเจริญและมั่นคงในประเทศ ซึ่งโลกของเราก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มาเรื่อยๆ ดังเช่น

อ่านต่อได้ที่นี่นะค่ะ http://www.gotoknow.org/posts/645510

เขียน 10 Mar 2018 @ 23:39 () แก้ไข 10 Mar 2018 @ 23:41, ()

คำสำคัญ (Tags) #การเปลี่ยนแปลง#การเงินการธนาคาร#เทคโนโลยีใหม่ๆความเห็น (0)