อนุทิน 157191 - ต้นโมกข์

ความสามารถเชิงอาชีพ 2 (professional competence) ตอนจบ

 การผลิตภาษา (Language production)

 1. งานการเขียนถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตภาษา ดังนั้นจึงเป็นการประยุกต์สิ่งที่คุณได้พูดในห้องเรียน จงนำเสนอภาษาใหม่ๆในสถานการณ์ที่มีความหมายเสมอๆ ซึ่งจะเป็นการรวมทักษะเข้าด้วยกัน (skill integration) ภาษานั้นจำเป็นต้องมีการโต้ตอบในหน่วยเสมอ

2. จงฝึกเด็กๆของคุณในการพูดภาษา ด้วยความคล่องแคล่วที่มีเหตุผล การนำเสนอการพูดอย่างเป็นธรรมชาติจะพัฒนาความสามารถทางการพูดได้

3. จงให้ท่วงทำนองที่ถูกต้องเท่าที่จะให้ได้ นักเรียนจะต้องรู้ว่าหากขึ้นเสียงหรือลงเสียงไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อความหมายของการพูด

4. การมอบหมายงานที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา ยิ่งมากก็ยิ่งดี อย่าลืมในการตรวจสอบงานที่มอบหมายเป็นประจำ และอย่าลืมในการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานนั้นด้วย ภาระงานที่เป็นการบ้านจะต้องสั้นและไม่มีการหลอกใดๆ

5. เมื่อคุณสื่อสารกับเด็กๆ อย่ารอจนได้คำตอบที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นการตอบแบบการเขียน คำตอบสั้นๆเป็นที่ยอมรับกันในการพูดที่เป็นธรรมชาติ

6. อย่าลืมบอกนักเรียนของตนเองว่าหน้าที่ (function) แต่ละอันสามารถพูดได้หลายแบบ สิ่งนี้จะช่วยนักเรียนให้ตระหนักรู้ถึงความหลากหลายของภาษา ยิ่งไปกว่านั้นสิ่งนี้จะพัฒนาสรรมถนทางการสื่อสาร และเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน

7. จงอย่าแทรกแซงนักเรียนในเรื่องข้อผิด ในขณะที่นักเรียนกำลังพูดอยู่ การทำสิ่งนี้จะทำให้นักเรียนหายไปจากการสนทนา อย่าลืมว่าความคล่องแคล่วมาก่อนความถูกต้อง

แปลและเรียบเรียงมาจาก

 Saleh M. Abdo. Professional competence 2. https://www.teachingenglish.org.uk/article/professional-competence-2

………………………..

เขียน 09 Mar 2018 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)