อนุทิน 157189 - อาจารย์ต้น

ภาษาในชั้นเรียน

1. Can/ Could I go to the board? = ฉันไปที่กระดานดำจะได้ไหม (ครับ/ค่ะ)?

2. Can/ Could I go to the toilet? = ฉันขอไปห้องน้ำหน่อยจะได้ไหม?

3. Can/ Could I switch/ turn on the lights? = ฉันขอเปิดไฟหน่อยจะได้ไหม?

4. Can/ Could I switch/ turn off the lights? = ฉันขอปิดไฟหน่อยจะได้ไหม?

5. Can/ Could I open the window? = ฉันขอเปิดหน้าต่างหน่อยจะได้ไหม?

6. Can/ Could I close the window? = ฉันขอปิดหน้าต่างหน่อยจะได้ไหม?

7. Can/ Could I come in? = ฉันขอเข้าไปข้างในหน่อยจะได้ไหม?

8. Can/ Could I answer the question? = ฉันขอตอบคำถามหน่อยจะได้ไหม?

9. Can/ Could I go out? = ฉันขอออกไปข้างนอกหน่อยจะได้ไหม?

10. Can/ Could I pull up the blinds? = ฉันขอเปิดผ้าม่านหน่อยจะได้ไหม?

11. Can/ Could I pull down the blinds? = ฉันขอปิดผ้าม่านหน่อยจะได้ไหม?

12. Can/ Could I share my pencils? = ฉันสามารถแบ่งดินสอหน่อยจะได้ไหม?

13. Can/ Could I pack our things now? = ตอนนี้เก็บของได้เลยไหม?

14. Can/ Could I do the exercise on the board? = ฉันขอทำแบบฝึกหัดบนกระดานหน่อยจะได้ไหม?

15. Can/ Could you play the CD again, please? = ครูจะเล่นซีดีอีกสักรอบจะได้ไหม?

16. Can/ Could you help me, please? = ครูจะช่วยฉันหน่อยได้ไหม?

17. I can’t see the board? Can/ Could you step aside? = ฉันมองกระดานดำไม่เห็น ครูจะช่วยขยับหน่อยได้ไหม?

.................................

เขียน 09 Mar 2018 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)