อนุทิน 157185 - ต้นโมกข์

ความสามารถเชิงอาชีพ 2 (professional competence) ตอนที่ 2

วิธีการของครู (Teacher’s approach)

1. การทดสอบจะมองเห็นความผิดพลาดในตัวนักเรียน ดังนั้นเป็นหน้าที่ของคุณในการวิเคราะห์ข้อค้นพบจากแบบทดสอบเพื่อการสอนซ่อมเสริม (remedial work) และแบบฝึกเพิ่มเติมสำหรับความผิดพลาดเหล่านั้น

2. จงเคลื่อนที่จากผู้รู้ไปสู่ผู้ไม่รู้เป็นช่วงๆและทั้งหมด เพราะกระบวนการดังกล่าวสอดคล้องกับมุมมองทางจิตวิทยา

3. เริ่มต้นบทเรียนโดยการอุ่นเครื่องทุกครั้ง (warming the class) แต่ใช้เวลาไม่นาน คำถามเพื่อการทบทวนและกิจกรรมอุ่นเครื่องก่อให้เกิดบรรยากาศทางบวก เพื่อการเริ่มบทเรียนใหม่ๆ

4. ถ่ายโอนจากกระบวนการได้รับทักษะ (skill-getting) ไปสู่การใช้ทักษะ (skill-using) เพื่อการนำไปสู่จุดมุ่งหมายในการเรียนการสอนภาษา

5. จงอย่าออกเสียงผิดๆ หากคุณรู้สึกสงสัย ปรึกษาพจนานุกรมที่ให้การออกเสียงที่ดี หากนักเรียนยังออกเสียงผิดๆ สิ่งนั้นจะถูกแก้ไขได้ในทันที เพราะว่าการแก้ไขการออกเสียงจะทำได้ยากในอนาคต

 

แปลและเรียบเรียงมาจาก

 Saleh M. Abdo. Professional competence 2.

………………………..

เขียน 08 Mar 2018 @ 18:44 () แก้ไข 08 Mar 2018 @ 18:45, ()


ความเห็น (0)