อนุทิน 157171 - เห้ย เห้ยเห้ย

Digital Economy คืออะไร มีความสำคัญอย่างไรกับโลก 

Digital Economy หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจดิจิตอล เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นไปอีก และยังสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตแก่ประเทศเพื่อให้ทันต่อเศรษฐกิจของโลกในยุคปัจจุบัน ถ้าถามว่ามีความสำคัญอย่างไงกับโลกก็ต้องบอกว่ามีความสำคัญอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น การค้าขายกันโดยผ่านทางเว็ปไซต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook Instagram เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากไม่ว่าเป็น ค่าที่ตั้งขายของ ค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น ในส่วนของทางธุรกิจก็ยังช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงาน การผลิตสินค้าและการบริการ ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มระดับความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

เขียน 07 Mar 2018 @ 18:12 () แก้ไข 07 Mar 2018 @ 19:31, ()

คำสำคัญ (Tags) #เทคโนโลยีความเห็น (0)