อนุทิน 157146 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๕๑ |

"..."

เราต่าง (พยายาม/ไม่พยายาม)
เขียนในสิ่งที่เรามี

เชียงใหม่ (ยามใกล้สองยาม)
๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เขียน 04 Mar 2018 @ 23:22 ()

คำสำคัญ (Tags) #การเขียนความเห็น (0)