อนุทิน 157144 - Areeya Taweekij

  

" มาตรการผ่อนคลายเชิงเศรษฐกิจ " หรือเรียกสั้นๆว่า มาตรการ QE นั้นเอง" 

QE มาตรการผ่อนคลายในเชิงปริมาณทางการเงิน ย่อมาจากคำว่า Quantitative Easing เป็นนโยบายด้านการเงินที่ไม่เป็นแบบแผน ที่ดำเนินการโดยธนาคารกลางในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ในกรณีที่นโยบายทางการเงินที่เป็นแบบแผนตามปกตินั้นเริ่มไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจได้ โดยการเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ ฯลฯ " ปัจจุบันมาตรการนี้ถือเป็นที่นิยมนำมาใช้เป็นอย่างมาก โดยประเทศแรกที่นำมตรการนี้มาใช้คือประเทศญี่ปุ่น 

  อ่านต่อได้ที่นี่นะคะ 

http://www.gotoknow.org/posts/645262ความเห็น (0)