อนุทิน 157140 - ต้นโมกข์

ความสามารถเชิงอาชีพ 1 (professional competence) ตอนที่ 1

นี่คือการเลือกข้อแนะนำระดับสุดยอดในการช่วยพวกครูภาษาอังกฤษให้พัฒนาความสามารถเชิงอาชีพของตนให้ได้ ข้อแนะนำสุดยอดเหล่านั้นคือการประพฤติเชิงอาชีพ, ยุทธวิธีในการจัดการกับนักเรียน รวมทั้งการผลิตภาษาของพวกเขาด้วย, ความสำคัญของการสื่อสารที่มีความหมาย และตัวอย่างที่พวกครูควรจะรู้

ความประพฤติเชิงอาชีพ (professional conduct)

1. จงเตรียมความพร้อม และตรงเวลา เพราะว่าความพร้อมและความตรงเวลานำไปสู่การทำงานที่มีระบบ

2. คุณจะต้องมีความก้าวหน้าทางอาชีพ การกระทำดังกล่าวนั้น คุณจะต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงวิธีการต่างๆเพื่อให้ปรับเปลี่ยนกับปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อการเรียนรู้และการสอนที่ดี ดังนั้นจงค้นหาวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาและทำให้ภาษาอังกฤษของคุณทันสมัยใหม่เสมอ

3. จงประเมินยุทธวิธีการสอนของคุณเป็นระยะๆ โดยผ่านการวิจารณ์ตนเอง ซึ่งนำไปใช้ได้จริงและนำไปสู่ความสมบูรณ์ในการสอน

การจัดการชั้นเรียน (Classroom management)

1. จงสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเพื่อการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้มากที่สุด

2. ความมีวินัย และความเต็มใจ (firmness) เป็นสิ่งที่สำคัญในการงานกลุ่มของนักเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและนักเรียนจะมีผลกระทบต่อเจตคติของนักเรียนต่อการเรียนรู้ภาษา

 

แปลและเรียบเรียงมาจาก

 Saleh M. Abdo. Professional competence 1. 

......................

เขียน 04 Mar 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)