อนุทิน 157138 - ต้นโมกข์

เรียนรู้คำศัพท์ที่เขียนคล้ายๆกัน

1. receipt (หรี้ ซี้ท) = เป็นคำนาม แปลว่า ใบเสร็จ


แต่ 2. receive (หรี้ ซิ๊ฝ) = เป็นกริยา แปลว่าได้รับ


จาก ภาษาอังกฤษใช้ได้จริง

เขียน 04 Mar 2018 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)