อนุทิน 157134 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

วิกฤติเศรษฐกิจระดับโลกที่มีผลกระทบต่อวิกฤตเศรษฐกิจของอาเซียนและประเทศไทยในปัจจุบัน

Global shocks and their impact on the Crisis  economy of Asean and Thailand.

20180303200432.pdf

กิตตินันต์  พิศสุวรรณ,

Kittinant  Phitsuwanhttps://www.gotoknow.org/dashboard/home#_ftn1" name="_ftnref1">[1]st,

Keywords Asean and Thailand, Commodity prices, Investment; exports Cointegrated.

https://www.gotoknow.org/dashboard/home#_ftnref1" name="_ftn1">[1] Marketing Department Institute of Technology Ayothaya E-mail: [email protected]

 


เขียน 03 Mar 2018 @ 20:06 ()

คำสำคัญ (Tags) #วิกฤติเศรษฐกิจ#ผู้ประกอบการไทยความเห็น (0)