อนุทิน 157133 - กิตตินันต์ พิศสุวรรณ

20180303195923.pdf

กับดักสภาพคล่อง :Liquidity Trap
<p></p><p class="text-right">ขอหยิบยกบทความของดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ และ
</p><p class="text-right"></p><p class="text-right">ดร.ปิยศักดิ์ มานะสันต์</p>ดูVDO แล้วไม่ต้องคิดมากครับ กระผมไม่ได้ขายตรง <p></p><p class="text-right">เพียงแค่ฉบับหน้าจะคุยเรื่องธุรกิจกับเจอเนส
</p>


กิตตินันต์พิศสุวรรณ

นักวิชาการอิสระ [email protected]

เขียน 03 Mar 2018 @ 19:59 ()

คำสำคัญ (Tags) #กับดักสภาพคล่อง#วิกฤติแฺฮมเบอร์ความเห็น (0)