อนุทิน 157113 - prayat duangmala

พระอริยะเจ้ากล่าวว่า  จิตวิญญาณของมนุษย์มีพุทธภาวะที่สมบูรณ์พร้อมด้วยปัญญาบารมี 

แม้นมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางสังคมสับสนวุ่นวาย ก็ควรสำรวม ไม่ปล่อยให้จิตใจของเราถูกครอบงำด้วยกิเลสความอยาก

 ถูกครอบงำด้วยความยึดติดในวัตถุนิยม จนหลงลืมจิตเดิมแท้อันบริสุทธิ์ไป

จิตวิญญาณของคนเรา ก็คืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

เขียน 01 Mar 2018 @ 15:33 ()


ความเห็น (0)