อนุทิน 157101 - ณัฐณิชา หลวงราม

ชื่อกลุ่ม

       กลุ่มกาละแมทับหลวง จังหวัดนครปฐม
ที่อยู่

        1 หมู่ 16 บ้านองครักษ์ ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

ความเป็นมาที่เลือกทำกลุ่มกิจกรรมนี้

        กลุ่มของเราได้สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในจังหวัดนครปฐมจึงได้หาข้อมูลและได้พบกับกลุ่มกาละแมทับหลวงและทุกคนในกลุ่มก็เห็นชอบและมีความคิดเห็นตรงกันที่จะเลือกศึกษากลุ่มการทำกาละแมของคุณลุงสมพร เพราะได้เห็นถึงรูปแบบและผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจำหน่ายมีความน่าใจและเป็นความรู้เบี้องต้นในการทำกาละแมและอาจสร้างเป็นอาชีพให้กับเราได้ในอนาคต

เขียน 28 Feb 2018 @ 13:10 ()


ความเห็น (0)