อนุทิน 157092 - prayat duangmala

ชีวิตคนเราสั้น...

วันนี้หลายคนมีเหตุปัจจัยต่างกัน เกิดมาจากท้องแม่เดียวกัน..พ่อให้ชีวิตเหมือนกัน แต่ก็ต่างกันทั้งสติปัญญา และ วาสนา..เหตุปัจจัยส่งผลถึงปัจจุบัน และอนาคต..เราทำเรื่องราวใดไว้ย่อมได้รับผลเช่นนั้น..ช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับเวลา เกิดมารวย สวยหล่อ ขี้เหร่ ยากจน สูงศักดิ์ ล้วนเป็นเหตุที่ได้กระทำมา..ไม่มีอะไรที่เกิดมาแล้วไม่ส่งผล..ทำไมวันนี้ขยันตั้งใจเก็บสละเงินทอง..แต่ก็มีเรื่องต้องใช้จ่ายจนขาดเขิน บางคนเกิดมามีทุกสิ่งที่ต้องการ..แต่เมื่อได้มาแล้ว สุขภาพกับไม่แข็งแรง..ถึงเวลาก็ต้องรับผลของการกระทำนั้น..ไม่ว่าจะรวย สูงศักดิ์ ยากจนก็รับผลของกรรมนั้น..แล้ววันนี้ใยต้องทะเลาะ แก่งแย่งชิงดีกันเอาเป็นเอาตาย..สุดท้ายตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้..มีแต่บาปกับบุญที่ตามเราไป(ในชั้นโลกีย์ธรรม) ส่วนสูงขึ้นในระดับโลกุตตรธรรม(ไม่มีบาปบุญ)แล้ว

เขียน 27 Feb 2018 @ 16:22 ()


ความเห็น (1)

สาธุ…