อนุทิน 157091 - prayat duangmala

ไลน์มีประโยชน์ทำให้เพื่อนที่ห่างเหินกันมาสามารถติดต่อเข้ากลุ่มส่งข่าวติดต่อกันได้ และรวมกันพบประแลกเปลี่ยนและถามถึงความเป็นอยู่และช่วยเหลือเพื่อนที่ลำบากได้..ตอนนี้มี ๓ กลุ่มเพื่อนที่คอยประสานงานและพบปะกันตามประสาเพื่อนที่ห่างกันมาร่วม ๓๕ ปี และ ๔๐ ปี ประถม มัธยม และระดับ ป.ส่วนกลุ่มงานต่างๆก็ช่วยให้งานนั้นสำเร็จเร็วขึ้น...

เขียน 27 Feb 2018 @ 16:13 ()


ความเห็น (0)