อนุทิน 157085 - ต้นโมกข์

5 Strategies to Demystify the Learning Process for Struggling Students

ยุทธวิธี 5 ประการในการทำให้ลึกลับน้อยลงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่กำลังมีปัญหา

5. Expanding Possibilities

การขยายความเป็นไปได้

When we teach children and teenagers how they learn, we can blow open their sense of possibility, says Oakley. “I would tell students, you don’t just have to be stuck following your passion. You can broaden your passions enormously. And that can have enormous implications for how your life unfolds. We always say ‘follow your passions’ but sometimes that locks people into focusing on what comes easily or what they are already good at. You can get passionate about — and really good at — many things!”

เมื่อเราสอนเด็กๆและวัยรุ่นในเรื่องพวกเขาเรียนรู้ได้อย่างไร พวกเราจะสามารถเปิดความเป็นไปได้ให้กับพวกเขา เธอกล่าวว่า “ฉันเคยบอกกับนักเรียนของฉันว่า เธอไม่ควรจะติดอยู่กับความรู้สึกรักทั้งหลายเหล่านี้ แต่ควรขยายความรักที่แผ่กว้างออกไป และนั่นคือนัยยะที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับชีวิตของเธอ พวกเรามักกล่าวอย่างนี้เสมอๆว่า จงติดตามความรักของเธอไป แต่บางครั้งกลับไปติดขัดกับสิ่งที่ง่าย และสิ่งที่เราเก่งอยู่แล้ว เธอสามารถมีความรักกับหลายสิ่ง และเก่งในเรื่องหลายสิ่งด้วย

จาก

Deborah Farmer Kris.  5 Strategies to Demystify the Learning Process for Struggling Students https://ww2.kqed.org/mindshift/2017/11/20/5-strategies-to-demystify-the-learning-process-for-struggling-students/

เขียน 26 Feb 2018 @ 18:28 ()


ความเห็น (0)