อนุทิน 157082 - prayat duangmala

เมื่อวานเดินทางข้ามจากเข้าสู่ประเทศไทยทางจังหวัดหนองคาย..บ้านเกิดเมืองนอนก็มีความสบายใจ.ที่ผ่านมาได้ด้วยความเรียบร้อย..มุมมอง..การข้ามฟากสู่ประเทศเพื่อนบ้าน..การถือพาสปอร์ต กับใบผ่านแดนชั่วคราว..ถ้าไม่ไปเป็นเวลานาน..การถือใบผ่านแดนสะดวกรวดเร็วกว่า..พาสปอร์ต..ไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไร ไปสำนักงานยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และก็สแกนรูปภาพบัตร์และจ่ายเงินสามสิบบาท..ถ่ายสำเนาคู่ไว้..ตรวจคนเข้าเมืองก็ผ่านได้เลย ขาออกก็เช่นกัน ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มใดๆเช่นกัน แต่พาสปรอตต้องกรอกทั้งไปและกลับเสียเวลานานกลัว..แต่เราก็ต้องรักษาใบผ่านแดนเช่นเดียวกับพาสปรอตให้ดี ได้รับความสนุกและการต้อนรับจากเพื่อนต่างแดนด้วยดี..

เขียน 26 Feb 2018 @ 16:41 ()


ความเห็น (0)