อนุทิน 157069 - ต้นโมกข์

คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน

To rebuke (หริ บิ้วค์) = เป็นกริยา แปลว่า พูดถึงใครบางคนด้วยถ้อยคำที่รุนแรง เมื่อเขากระทำผิด เช่น

 I was rebuked by my manager for being late. ฉันถูกดุหรือต่อว่าโดยผู้จัดการด้วยเหตุการณ์มาสายของฉัน

จาก English Word

…………………

เขียน 25 Feb 2018 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)