อนุทิน 157062 - prayat duangmala

คำพูดคำพูดหนึ่งนั้น  สามารถสร้างคนได้..และสามารถทำลายคนได้ ฉะนั้น คำพูดที่ดี เปรียบเสมือนน้ำชะโลมจิตใจที่งดงาม..

และคำพูดที่ไม่ดี...เปรียบเสมือนมีด..เสมือนระเบิดนิวเคลียร์..ที่ทำลายล้างได้ทุกคน..

เขียน 24 Feb 2018 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)