อนุทิน 157048 - ต้นโมกข์

5 Strategies to Demystify the Learning Process for Struggling Students

ยุทธวิธี 5 ประการในการทำให้ลึกลับน้อยลงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่กำลังมีปัญหา

2. Chains and Chunks

2. ห่วงโซ่ และ วลีที่ชาวต่างชาติพูดกันเป็นปกติ (ต่อ)

Teachers can help students identify the procedures in a unit of study that they need to master in order to take their learning to the next level —  from the steps of the scientific method to fundamental drawing techniques.

ครูสามารถช่วยนักเรียนในการเชื่อมระหว่างห่วงโซ่ไว้ในบทการศึกษา ที่พวกนักเรียนต้องทำให้ได้ก่อน ที่จะไปเรียนในขั้นสูงต่อไป-เริ่มตั้งแต่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปจนถึงเทคนิคการวางภาพโดยพื้นฐานเลยทีเดียว

“Any type of mastery involves the development of chains of procedural fluency. Then you can get into more complex areas of fluency,” says Oakley. Here’s another way to think about it. We all have about four slots of working memory that we can use to problem-solve in the moment. One of those slots can be filled with an entire procedural chain —  and then you can put new information in the other slots. 

  “ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนชำนาญเป็นเรื่องการพัฒนาห่วงโซ่อย่างคล่องแคล่ว ต่อจากนั้นเธอสามารถไปสู่ความคล่องแคล่วที่ซับซ้อนมากขึ้น” ตรงนี้เป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่เราควรคิดถึงมัน พวกเรามีความทรงจำที่เปิดใช้งานอยู่ ซึ่งทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้ในตอนนี้ หนึ่งความทรงจำเหล่านั้นสามารถที่จะมีกระบวนการห่วงโซ่ได้-และเธอสามารถใส่ข้อมูลใหม่ๆในความทรงจำเหล่านั้น

เขียน 22 Feb 2018 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)