อนุทิน 157043 - prayat duangmala

วันนี้เช้าถึงโรงเรียนก็ทำกิจกรรมประจำวัน..ที่เคยทำลงเวลาก็ดูแลกิจกรรมเด็กๆ เข้าแถวมีเพียงเรารับผิดชอบ อยากให้ครูมีจิตสำนึกในการดูแลนักเรียนเสมอต้นเสมอปลาย และกลับตามเวลาที่ราชการกำหนด..ทำ qams ได้บันทึกแต่ส่งยังไม่ได้..บ่ายก็ให้นักเรียนทำการสรุปเรื่องที่อ่านทั้งสามชั้น..

เขียน 22 Feb 2018 @ 18:19 ()


ความเห็น (0)