อนุทิน 157037 - ต้นโมกข์

5 Strategies to Demystify the Learning Process for Struggling Students

ยุทธวิธี 5 ประการในการทำให้ลึกลับน้อยลงในเรื่องกระบวนการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่กำลังมีปัญหา

2. Chains and Chunks

2. ห่วงโซ่ และ วลีที่ชาวต่างชาติพูดกันเป็นปกติ

In cognitive psychology, “chunking” refers to the well-practiced mental patterns that are essential to developing expertise in a topic.  Oakley prefers the image of a “chain” when she explains this to students.

ในจิตวิทยาการเรียนรู้ คำว่า chunking หมายถึงกระสวนหรือโครงสร้างที่ถูกจัดรูปอย่างดีซึ่งอยู่ภายในจิตเพื่อสื่อสารภายในเรื่องต่างๆ สำหรับ Oakley มักจะใช่คำว่าห่วงโซ่เมื่อเธอพูดเรื่องนี้กับนักเรียน

Learning is all about developing strong chains. For example, says Oakley, when you are first learning how to back up a car, you have to consciously think about each step, from how to turn the steering wheel to how to use your mirrors. But “once that process is chained, it’s easy” — it becomes automatic. Similarly, once solving certain equations becomes automatic in math, students can apply these equations to more complex problems.

การเรียนรู้เป็นเรื่องการพัฒนาในเรื่องห่วงโซ่ เช่น เมื่อพวกเธอ (นักเรียนหรือครู) เรียนรู้การถอยรถเป็นครั้งแรก เธอจะต้องเรียนรู้ไปทีละขั้น จากการหักพวงมาลัยไปจนถึงการดูกระจก แต่ “หากกระบวนการนี้เป็นห่วงโซ่"”มันจะง่ายๆมาก-มันเป็นการกระทำโดยอัตโนมัติ โดยนัยยะเดียวกัน หากการแก้สมการเป็นเรื่องที่ทำได้โดยอัตโนมัติในวิชาเลขแล้ว นักเรียนก็สามารถประยุกต์ใช้การแก้สมการนี้ในปัญหาที่สลับซับซ้อนมากขึ้น


เขียน 21 Feb 2018 @ 18:40 ()


ความเห็น (0)