อนุทิน 157033 - prayat duangmala

งานเข้า QAMS การประเมินผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่ปึ 57 58 59และ 60 ต้องทำข้อมูลย้อนหลังอีก ทั้งที่เคยทำผ่านมาแล้ว ต้องลงบันทึกใหม่ พอตรวจสอลดี ก็มีผลการประเมินจากระบบว่า ดีมากจากคะแนน ร้อย ได้ 83.63 แล้วทำไมต้องทำใหม่อีก ส่งภายใน 24 นี้

เขียน 21 Feb 2018 @ 16:09 ()


ความเห็น (0)