อนุทิน 157029 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความสุขของฉัน

ช่วยกันกับพี่ตุ๊กดำเนินการสนทนากลุ่ม น้องหนิง  น้องฝ้ายจดบันทึก  น้องนิ่มอำนวยความสะดวกทั่วไป

นิยามความสุขของแต่ละคน  บอกว่า ณ ปัจจุบัน  สุขแล้ว  หรือยังมี Gap ด้านไหน  จะพัฒนากิจกรรมความสุขของตัวเอง  หรือมีเสนอทำร่วมกับคนในองค์กรไหม

๓ กลุ่มวันนี้  สุขในครอบครัวดีมาก (มีขนาดว่าได้พ่อบ้านเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑)  มีช่วงที่ยังปรับตัว ๒ - ๓ คน  ยังมีความกังวลอนาคตลูกบ้าง  ด้านแนวคิดพอเพียงทำให้รู้จักพอแล้วมีความสุข  ปัจจัย ๔ ปัจจัย ๕  ด้านการงานยังไม่สมบูรณ์ตามเป้าหมาย  KPI เยอะ บริหารเวลายังไม่สุข  ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญทำสุขภาพกายใจแข็งแรง  ให้ความสำคัญด้านไหนก็จะสุขด้านนั้นมากหน่อย  ทำสมดุลให้ตัวเอง ครอบครัว  การงาน  สังคมเพื่อนบ้านได้ก็จะสุขพอดี  มีเรื่องมาปะทะแรง  ไม่ปลอดภัย  สุขลดลง  ผ่านไป...มีเวลาสงบทบทวนใคร่ครวญจะรู้สึึกว่าไม่หนักแล้ว  ระดับสุขจะเพิ่มมาปกติได้  ทำใจยอมรับ ปล่อยวางได้...ไม่ทุกข์ก็สุขได้

ได้ข้อเสนอเพื่อคนในองค์กรหลายอย่าง  เดี๋ยววิเคราะห์  จัดกลุ่มกิจกรรม  เริ่มมีอาสาแกนนำคนพาทำหลายกิจกรรมแล้วความเห็น (0)