อนุทิน 157028 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๗๔๒ |

"..."

วันนี้มีประชุมคณะอนุกรรมการหอพักของคณะฯ
ที่มีการเตรียมการร่างระเบียบหอพักที่จะใช้ในวิทยาเขตใหม่

นั่งฟังแล้วก็เข้าใจได้เลยว่า ผู้บริหารคณะฯ ยังไม่รู้วิธีการ
ผลิตครูโดยใช้หอพักเป็นเครื่องมือช่วยบ่มเพาะความเป็นครู

นั่งฟังไป ก็เซ็งไป พยายามพูดให้น้อยในประเด็นที่ไม่เข้าท่า
ทำให้มันเข้าสู่ประเด็นมากที่สุด ส่วนรวมจะได้ประโยชน์มากที่สุด

รู้เลยว่า นักการเมืองที่เห็นแก่ตัวมันมีอยู่ทุกวงการจริง ๆ

เขียน 20 Feb 2018 @ 22:51 ()

คำสำคัญ (Tags) #หอพัก#นักการเมือง#การผลิตครูความเห็น (0)