อนุทิน 157023 - Chanyanuch Buddeepan

การช่วยเหลือของประเทศไทยในปัญหาน้ำท่วม

สาเหตุในการเกิดน้ำท่วม

  • เกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ ฝนตกหนัก การเกิดอุทกภัยโดยทั่วไปมีสาเหตุสำคัญมาจากปริมาณฝนตกหนักมากเกินความสามารถในการระบาย

นโยบายการช่วยเหลือ

 เพื่อเยียวยาบรรเทาผลกระทบ และช่วยฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  จะให้ความช่วยเหลือผ่านธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร โดยการให้กู้ยืมเงินด้วยวิธีการรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก โดยผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยแต่ละรายจะได้รับวงเงินช่วยเหลือ คือ

1) ผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่เกิน 30 ล้านบาท

2) บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1 ล้านบาท

โดยอัตราดอกเบี้ยที่ทางสถาบันการเงินคิดจากลูกค้านั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี เนื่องจากทาง ธปท. คิดอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ต่อปี

เขียน 20 Feb 2018 @ 01:56 ()

คำสำคัญ (Tags) #น้ำท่วม#ธนาคารแห่งประเทศไทยความเห็น (0)