อนุทิน 157021 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ปอเทือง

ไปนิเทศงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

หมดงานแล้วเดินออกไปทุ่งนาของชาวบ้านแถวนั้น

เคยเห็นแต่ไกล ๆ  วันนี้ได้โอกาสเดินตามคันนาไปถ่ายภาพใกล้ ๆ

ปอเทืองรอให้เป็นฝัก  ตากแดด ๓ - ๔ วัน  กระเทาะเอาเมล็ดไปขายเป็นเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อ

กิโลกรัมละ ๒๕ บาท
ความเห็น (0)