อนุทิน 157020 - Rungnapa Sarapan

"""ชาวนาเดือดร้อน""""
ชาวนาปลูกข้าวปลูกน้ำทำไร่ทำสวนอย่างเหน็ดเหนื่อยและทำทุกฤดูกาล และแน่นอนนอกจากความยากลำบากที่มีอยู่แล้วยังต้องมาเผชิญกับปัญหาต่างๆอย่างเช่น เศรษฐกิจตกต่ำ ขายข้าวราคาถูก ซื้อปุ๋ยราคาแพง น้ำท่วม นายทุนเอาเปรียบ ยิ่งทำให้ลำบากมากขึ้นกว่าเดิม แต่ก็ยังที่มีรัฐบาลและองค์กร อย่างเช่นธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยื่นมือเข้ามาช่วย อีกแรง อย่างเช่นการที่ จ่ายเงินเดือนสวัสดิการยากจน ให้เงินประกันราคาข้าว ให้เงินช่วยเหลือต่างๆ เพื่อให้ชาวนาได้มีเงินอื่นๆมาใช้จ่ายบ้างนอกเหนือจากการขายข้าวนำเงินมาใช้ มันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ค่อยถูกวิธีเท่าไหร่ เพราะบางคนก็ไม่รู้จักคุณค่ามัน แทนที่จะเอาไปลงทุนทำมาหากินต่อ แต่กลับเอาไปใช้ไร้สาระ อย่างเช่นซื้อหวย การแก้ไขที่แท้จริงน่าจะเป็นการลงพื้นที่ไปให้ความรู้พาคิดพาทำให้ได้เงินอย่างยั่งยืนดีกว่าการแจกเงินแบบนี้

เขียน 19 Feb 2018 @ 22:00 ()

คำสำคัญ (Tags) #ชาวนา#ปลูกข้าว#เลี้ยงชีพความเห็น (0)